Mėlyna grupė

7–9 m. vaikams
Pasitelkdami interaktyvius žaidimus, literatūrą, virtualias mokymosi platformas ir judesio žaidimus mokiniai lavina kalbėjimo, skaitymo įgūdžius, susipažįsta su gramatikos pagrindais
Antradienis 17:00 (Europe/London)
Trukmė apie 40 min.
09.17 - 12.03 - (12 pamokų)
7–9 m. gerai lietuviškai suprantantiems ir gebantiems bendrauti sudėtingesnėmis temomis vaikams
Grupėje iki 5 vaikų
£139

Kurso tikslas

Mokyti kalbėti įvairiomis temomis sudėtingesnėmis sakinių konstrukcijomis, atsakyti į atviro tipo klausimus, išsakyti savo nuomonę, mokytis skaityti ir gilinti teksto suvokimą

Pamokų eiga

Pokalbio užduotis, skaitymo ir teksto suvokimo pratimai, fonetinės, rašymo ir žodyno užduotys per virtualias mokymosi platformas (Blooket, Wordwall, Kahoot). Trys kurso pamokos skirtos kūrybinėms dirtuvėms išmoktai medžiagai įsisavinti

Mokytojai

Pagrindinio ir vidurinio udgymo pedagogai, užsienio kalbų mokytojai, lituanistai

Mokytoja Jolanta
Mokytoja Emilija

Pasirinkite savo laiko zoną