Violetinė grupė

13–16 m. paaugliams
Pasitelkdami interaktyvius žaidimus, literatūrą, virtualias mokymosi platformas mokiniai lavina kalbėjimo, skaitymo įgūdžius, susipažįsta su gramatikos pagrindais
Sekmadienis 17:00 (Europe/London)
Trukmė apie 45 min.
10.01 - 12.10 - (11 pamokų)
13–16 m. gerai lietuviškai suprantantiems ir gebantiems bendrauti sudėtingesnėmis temomis paaugliams
Grupėje iki 5 vaikų
£130

Kurso tikslas

Mokyti kalbėti įvairiomis temomis sudėtingesnėmis sakinių konstrukcijomis, atsakyti į atviro tipo klausimus, išsakyti savo nuomonę, mokytis skaityti ir gilinti teksto suvokimą. Pamokose taikomas į studentą orientuota mokymo(si) metodika

Pamokų eiga

Pokalbio užduotis, skaitymo ir teksto suvokimo pratimai, fonetinės, rašymo ir žodyno užduotys per virtualias mokymosi platformas (Blooket, Wordwall, Kahoot, EMA). Trys kurso pamokos skirtos kūrybiniams projektams išmoktai medžiagai įsisavinti

Mokytojai

Vidurinio udgymo pedagogai, užsienio kalbų mokytojai

Mokytoja Edita
Mokytoja Danguolė
Mokytoja Dovilė

Pasirinkite savo laiko zoną