Violetinė grupė

13–16 m. paaugliams
Pasitelkdami interaktyvius žaidimus, literatūrą, virtualias mokymosi platformas mokiniai lavina kalbėjimo, skaitymo įgūdžius, susipažįsta su gramatikos pagrindais
Sekmadienis 18:00 (Europe/London)
Trukmė apie 45 min.
09.22 - 12.08 - (12 pamokų)
13–16  m. anglakalbiams paaugliams, nekalbantiems ir nesuprantantiems lietuviškai
Grupėje iki 5 vaikų
£139

Kurso tikslas

Supažindinti su lietuviškomis raidėmis ir garsais, tartimi, mokyti pagrindinių žodžių ir frazių, atsakyti į uždaro tipo paprastus klausimus, trumpai papasakoti apie save. Pamokose taikomas į studentą orientuota mokymo(si) metodika

Pamokų eiga

Susipažinimas su pamokos tema per interaktyvią užduotį, žinių gilinimas pasitelkiant virtualias mokymosi platformas (Blooket, Wordwall, Kahoot). Trys kurso pamokos skirtos kūrybiniams projektams išmoktai medžiagai įsisavinti

Mokytojai

Užsienio kalbų mokytojai, lituanistai

Mokytoja Miglė

Pasirinkite savo laiko zoną