Mėlyna grupė

7–9 m. vaikams
Pasitelkdami interaktyvius žaidimus, literatūrą, virtualias mokymosi platformas ir gyvus judesio žaidimus mokiniai lavina kalbėjimo, skaitymo įgūdžius, susipažįsta su gramatikos pagrindais
šeštadienis 10:00 (Europe/London)
Trukmė apie 40 min.
09.21 - 12.07 - (12 pamokų)
7–9 m. lietuviškai suprantantiems ir bendriausias frazes vartojantiems vaikams
Grupėje iki 5 vaikų
£139

Kurso tikslas

Mokyti teminių žodžių, frazių, atsakyti į uždaro tipo klausimus, trumpai papasakoti apie save ir aplinką

Pamokų eiga

Susipažinimas su pamokos tema per interaktyvią užduotį, kalbėjimo, skaitymo, žodyno turtinimo pratimai pasitelkiant virtualias mokymosi platformas (Blooket, Wordwall, Kahoot). Trys kurso pamokos skirtos kūrybinėms dirtuvėms išmoktai medžiagai įsisavinti

Mokytojai

Pagrindinio ir vidurinio udgymo pedagogai, užsienio kalbų mokytojai, lituanistai

Mokytoja Žaneta
Mokytoja Toma
Mokytoja Rasa

Pasirinkite savo laiko zoną