Raudona grupė

10–12 m. vaikams
Pasitelkdami interaktyvius žaidimus, literatūrą, virtualias mokymosi platformas mokiniai lavina kalbėjimo, skaitymo įgūdžius, susipažįsta su gramatikos pagrindais
šeštadienis 16:00 (Europe/London)
Trukmė apie 45 min.
09.21 - 12.07 - (12 pamokų)
10–12  m. anglakalbiams vaikams, nekalbantiems ir nesuprantantiems lietuviškai
Grupėje iki 5 vaikų
£139

Kurso tikslas

Supažindinti su lietuviškomis raidėmis ir garsais, tartimi, mokyti pagrindinių žodžių ir frazių, atsakyti į uždaro tipo paprastus klausimus, trumpai papasakoti apie save

Pamokų eiga

Susipažinimas su pamokos tema per interaktyvią užduotį, žinių gilinimas pasitelkiant virtualias mokymosi platformas (Blooket, Wordwall, Kahoot). Trys kurso pamokos skirtos kūrybinėms dirtuvėms išmoktai medžiagai įsisavinti

Mokytojai

Vidurinio ugdymo pedagogai, lituanistai

Mokytoja Gabija Š.
Mokytoja Silvija
Mokytoja Rasa

Pasirinkite savo laiko zoną